Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Zaide, österländsk historia: jämte smärre samlade skrifter

  • Kotzebue, August von
  • Zaide, österländsk historia : jämte smärre samlade skrifter / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Henrik Andersson Nordström, 1795
  • Originaltitel: Zaide oder die Entthronung Muhamed des Vierten : historische Novelle
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1790