Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Skämtsamma skrifter

  • Kotzebue, August von
  • Skämtsamma skrifter / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm : tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1796
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

     Min faders händelser, eller Huru jag kom til här i verlden (Die Geschichte meines Vaters, 1788) ; Den underjordiska gången