Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Nyare theaterstycken: del 1-3

  • Kotzebue, August von
  • Nyare theaterstycken : del 1-3 / öfversättning af Gabriel Eurén. – Stockholm, 1798-1802
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    Del 1. Den falska blygseln (Falsche Schaam, 1798) ; Konst-makaren (Der Wildfang, 1798) ; Del 2. Förlikningen eller Broder-tvisten (Die Versöhnung, 1798) ; De olycklige (Die Unglücklichen, 1798) ; Del 3. Johanna af Montfaucon (Johanna von Montfaucon, 1800)

  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 200, nr. 772, s. 220, nr. 957, 255, nr.1314, s. 260, nr. 1364