Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Oral and literary tradition in early Scandinavian law: aspercts of a problem

  • Foote, Peter
  • Oral and literary tradition in early Scandinavian law : aspercts of a problem. – Odense : Odense U.P., 1977
  • Ingår i: Oral tradition, literary tradition : a symposium. – s. 47-55