Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ericus B Schroderus

  • Burius, Anders
  • Ericus B Schroderus
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 31 (2000-2002), s. 612- 616
  • Innehåll:

    Se fulltext