Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare

  • Norberg, Axel
  • Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare. – Stockholm : Kungliga biblioteket, 1998
  • Ingår i: Några hyll(nings)centimeter : festskrift till Folke Sandgren den 15 februari 1998. – s. 390–392
  • Innehåll:

    Se fulltext