Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om Ericus Bendicti Schroderus

  • Estborn, Sigfrid
  • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Stockholm : Diakonistyrelsen, 1929
  • Ingår i: Evangeliska svenska bönböcker under reformationstidevarvet. – s. 274 f.