Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om Ericus Bendicti Schroderus

  • Schück, Henrik
  • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Stockholm : Norstedt, 1923
  • Ingår i: Den svenska förlagsbokhandelns historia. – Del 1, s. 131 f.