Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om Ericus Bendicti Schroderus

  • Ståhle, Carl Ivar
  • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Stockholm : Norstedt, 1975
  • Ingår i: Vers och språk i Vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. – s. 133, 418