Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om Ericus Bendicti Schroderus

  • Collijn, Isak
  • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Uppsala : Svenska litteratursällskapet, 1942
  • Ingår i: Sveriges bibliografi : 1600-talet. – sp. 838–842