Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om Ericus Bendicti Schroderus

  • Hansson, Stina
  • Om Ericus Bendicti Schroderus. – Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Universitet, 1982
  • Ingår i: "Afsatt på swensko" : 1600-talets tryckta översättningslitteratur. – s. 71 f.