Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Eurén, släkt: Gabriel E nämns i sista stycket s. 669-670

  • Hildebrand, Bengt
  • Eurén, släkt : Gabriel E nämns i sista stycket s. 669-670
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd 14 (1953), s. 668-670
  • Innehåll:

    Se fulltext