Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svenska vitterheten: historiskt-kritiska anteckningar

  • Hammarsköld, Lorenzo
  • Svenska vitterheten : historiskt-kritiska anteckningar. – Stockholm : Z. Hæggström, 1833
  • Framförallt s. 414