Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den lilla lervagnen: ett indiskt skådespel

  • Den lilla lervagnen : ett indiskt skådespel / översatt af Hilding Andersson. – Lund : Gleerup, 1899
  • Originaltitel: Mṛcchakaṭikam
  • Originalspråk: Sanskrit
  • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 1 Det indiska dramat, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 7-184