Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ratnāvalī eller Pärlbandet: indiskt skådespel

  • Ratnāvalī eller Pärlbandet : indiskt skådespel / från sanskrit öfversatt af Hilding Andersson. – Lund : Aug. Collin, 1892
  • Originalspråk: Sanskrit