Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mickel Räf

  • Mickel Räf / den gamla folkdikten ånyo satt i svenska rim af Farbror Hilding (Hilding Andersson). – Lund : Gleerup, 1900
  • Originaltitel: Pierre de Saint-Clouds Roman de Renart
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: ca 1175