Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Anders Hilding Andersson

  • Mjöberg, Josua
  • Anders Hilding Andersson
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd 1 (1918), s. 760-761
  • Innehåll:

    Se fulltext