Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Indologiska studier i Sverige

  • Charpentier, Jarl
  • Indologiska studier i Sverige
  • Ingår i: Svenska orientsällskapets årsbok. – 1924: II: s. 55-72