Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På kryss med "Teddy"

  • Tambs, Erling
  • På kryss med "Teddy" / översättning från författarens engelska original Einar Malm. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1947
  • Originaltitel: The cruise of the "Teddy"
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1933