Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Huckleberry Finns äventyr

  • Twain, Mark
  • Huckleberry Finns äventyr / översättning från engelskan av Einar Malm. – Stockholm : Sohlman, 1960
  • Originaltitel: The adventures of Huckleberry Finn
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1876
  • Nya upplagor: Hälsingborg : Bokfrämjandet, 1967 ; Stockholm : Lindqvist, 1969 ; Göteborg : Data-Repro, 1971