Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rain-in-the-Face tar hämnd

  • Longfellow, Henry Wadsworth
  • Rain-in-the-Face tar hämnd / översättning Einar Malm
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 29/3 1970
  • Originalspråk: Engelska