Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fem trappor upp: vaudeville i 1 akt : efter en fransk idé

  • About, Edmond
  • Fem trappor upp : vaudeville i 1 akt : efter en fransk idé / bearbetad efter E. About från en dansk öfversättning af Frans Hodell. – Stockholm : Flodin, 1860. – (Bibliotek för teatervänner ; 12)
  • Originaltitel: Risette ou les millions de la mansarde
  • Originalspråk: Franska
  • Titel på källspråksutgåva: Millioner paa Quisten
  • Källtitelns språk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1859
  • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1867, 1920
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 205, nr. 817