Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Klöfverbladet: lustspel med sång i 3 akter

  • Görner, Carl August (Karl August)
  • Klöfverbladet : lustspel med sång i 3 akter / fritt öfversatt av Frans Hodell
  • Djurgårds-theatern 7/8 1862
  • Originaltitel: Drei nette Jungen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 259, nr. 1355    -   Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1883