Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lilla Julia: skämt i 1 akt med sång

  • Herzenskron, Hermann
  • Lilla Julia : skämt i 1 akt med sång / efter en på tyska af Hermann Herzenskron bearbetad fransk idé öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : S. Flodin, 1862. – (Bibliotek för teatervänner ; 31)
  • Originaltitel: Ein Mädchen ist's und nicht ein Knabe
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1826
  • Nya upplagor: Stockholm : S. Flodin, 1882 ; Stockholm : Bonnier, 1926
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 272, nr. 1477