Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min hustrus affärer: lustspel med sång i 1akt

  • Görner, Carl August (Karl August)
  • Min hustrus affärer : lustspel med sång i 1akt / efter en på tyska af C.A. Görner bearbetad fransk idé öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : Sigfrid Flodin, 1862. – (Bibliotek för teatervänner ; 35)
  • Originaltitel: Ein Toiletten-Geschichten
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1858
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1923
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 289, nr. 1627