Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mjuka tjenare!: lustspel med sång i 2 akter

  • Grandjean, Moritz Anton
  • Mjuka tjenare! : lustspel med sång i 2 akter / efter en tysk idé M.A. Grandjean öfversatt af Frans Hodell. – Stockholm : Flodin, 1865. – (Bibliotek för teatervänner ; 73)
  • Originaltitel: Eine fixe Idée
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1855
  • Nya upplagor: Stockholm : Sigfrid Flodin, 1880 ; Stockholm : Bonnier, 1924
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2344