Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Syfröknarna: folkscener i 8 taflor

  • Bittner, Anton
  • Syfröknarna : folkscener i 8 taflor / bearbetad efter Anton Bittner af Frans Hodell. – Stockholm : Bonnier, 1869. – (Svenska teatern ; 185)
  • Originaltitel: Eine leichte Person
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3193