Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Adam och Eva: upptåg i 3 tablåer med kupletter

  • Hauteroche, Noël Le Breton & Collé, Charles
  • Adam och Eva : upptåg i 3 tablåer med kupletter / fri bearbetning af Frans Hodell ; efter en af Charles Collé bearbetad och af M. Altén under titeln: Trollet öfversatt pjes af Noël le Breton de Hauteroche. – Stockholm : Flodin, 1862. – (Bibliotek för teatervänner ; 32)
  • Originaltitel: L' Esprit follet ou La Dame invisible
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1684
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 270, nr. 2390