Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Det har jag gjort en visa om: lustspel med sång i 2 akter

  • Théaulon, Emmanuel & Choquart, Adolphe
  • Det har jag gjort en visa om : lustspel med sång i 2 akter / efter Erik Bøghs bearbetning öfversatt af Frans Hodell
  • Teatern i Consertsalongen å Djurgården 19/7 1865
  • Originaltitel: M. Jovial ou L'Huissier chansonnier
  • Originalspråk: Franska
  • Titel på källspråksutgåva: Hr. Grylle og hans nyeste viser
  • Källtitelns språk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1827
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1865
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 434