Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Han gifter bort sin fästmö: lustspel i 1 akt

  • Wehl, Feodor
  • Han gifter bort sin fästmö : lustspel i 1 akt / bearbetning af Frans Hodell
  • Ladugårdslandsteatern 10/11 1864
  • Originaltitel: Ein Bräutigam der seine Braut verheirathet
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1850
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1420