Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jag bränner min svärmor: bagatell i 1 akt

  • Rosen, Julius
  • Jag bränner min svärmor : bagatell i 1 akt / bearbetad med kupletter af Frans Hodell
  • Mindre Teatern 1/1 1876
  • Originaltitel: Ich verbrenne meine Schwiegermutter
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1760