Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lucifers minister: fantastisk folkkomedi med sång i 5 akter och 1 förspel

  • Marcussen, Paul
  • Lucifers minister : fantastisk folkkomedi med sång i 5 akter och 1 förspel / bearbetad af Frans Hodell
  • Mindre Teatern 5/5 1875
  • Originaltitel: Lucifers minister
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1874
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2131