Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min Leopold: scener ur folklifvet med körer och kupletter i 3 akter

  • L’Arronge, Adolf (Adolph)
  • Min Leopold : scener ur folklifvet med körer och kupletter i 3 akter / bearbetad af Frans Hodell
  • Södra Teatern 30/3 1877
  • Originaltitel: Mein Leopold
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1873
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2310