Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

De nya frihetsbröderna: lustspel med sång i 1 akt

  • Holst, Fritz
  • De nya frihetsbröderna : lustspel med sång i 1 akt / efter Frits Holst af Frans Hodell
  • Humlegårdsteatern 21/9 1870
  • Originaltitel: En sand demokrat
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1870
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2465