Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En farlig kommission: skämt med sång i 1 akt

  • Anonym
  • En farlig kommission : skämt med sång i 1 akt / fri bearbetning från tyskan af Frans Hodell ; musik af A. Lang. – Stockholm : S. Flodin, 1868. – (Bibliotek för teatervänner ; 100)
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm : Flodin, 1884 ; Stockholm : Bonnier, 1914, 1920
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 620