Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En gammal mamsell

  • Anonym
  • En gammal mamsell / fri öfversättning af Frans Hodell
  • Djurgårdsteatern 21/7 1870
  • Originalspråk: Tyska
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 655