Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Femtiettan

  • Anonym
  • Femtiettan / fritt från franskan af Frans Hodell
  • Södra Teatern 21/10 1869
  • Originalspråk: Franska
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1044