Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Skomakaren i Damas: komedi med sång och dans i 2 akter

  • Pigault-Lebrun
  • Skomakaren i Damas : komedi med sång och dans i 2 akter / sammandragen och med kupletter af Frans Hodell
  • Ladugårdslandsteatern 23/2 1865
  • Originaltitel: La lanterne magique ou Le cordonnier de Damas
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1798
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2956