Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Stockholm nattetid: hufvudstadscener med sång i 5 akter

  • Dupeuty, Charles & Cormon, Eugène
  • Stockholm nattetid : hufvudstadscener med sång i 5 akter / från franska och bearbetad på danska och därifrån på svenska af Frans Hodell
  • Teatern i Berns Salong 29/3 1868
  • Originaltitel: Paris la nuit
  • Originalspråk: Franska
  • Titel på källspråksutgåva: Kjøbenhavn ved nat
  • Källtitelns språk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1842
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1867
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3101