Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Teaterlif: lustspel med sång i 5 akter

  • Weirauch, August
  • Teaterlif : lustspel med sång i 5 akter / bearbetning af Frans Hodell
  • Södra Teatern 13/3 1869
  • Originaltitel: Kieselack und seine Nichte vom Balett
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1860
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3256