Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tre par skor: lustspel med sång i 4 akter

  • Görlitz, Carl
  • Tre par skor : lustspel med sång i 4 akter / bearbetad af Frans Hodell
  • Djurgårdsteatern 28/8 1880
  • Originaltitel: Drei Paar Schuhe
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1871
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3338