Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Venus i vargskinnspels: fars med sång i 3 akter

  • Clairville & De Frascati (pseud för Moïse Millaud)
  • Venus i vargskinnspels : fars med sång i 3 akter / bearbetad af Frans Hodell
  • Södra Teatern 27/3 1867
  • Originaltitel: Ma niece et mon ours
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1859
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3508