Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

I påsk: fars i 1 akt

  • Anonym
  • I påsk : fars i 1 akt / bearbetad från tyskan af Frans Hodell
  • Djurgårdsteatern 29/5 1870
  • Originalspråk: Tyska
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1699