Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare: epokskiftet 20-tal - 30-tal genom Fem unga och Lubbe Nordström

  • Kylhammar, Martin
  • Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare : epokskiftet 20-tal - 30-tal genom Fem unga och Lubbe Nordström. – Stockholm : Akademeja, 1994
  • Framförallt s. 9, 42, 105, 127, 213