Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Minnestal

  • Örnberg, Sune
  • Minnestal
  • Ingår i: Minnestal hållna på högtidsdagen / Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg. – 1992–1995, s. 15-18