Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Se efter först!

  • Higgins, Loyta
  • Se efter först! / svensk text Erna och Gösta Knutsson. – Stockholm : Folket i bild, 1958. – (FIB:s gyllene böcker ; 119)
  • Originaltitel: Stop and go
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1957