Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Slottet i öknen

  • Pětivoký, Jiří
  • Slottet i öknen / översättning Erik Frisk
  • Sänd i radio 12/10 1947
  • Originalspråk: Tjeckiska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1946?