Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Basfiolen som ville spela i radio

  • Sklenka, Johann
  • Basfiolen som ville spela i radio / översättning Erik Frisk
  • Sänd i radio 27/1 1951
  • Originalspråk: Tyska