Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Författaren, musikern, radiomannen Gösta Knutsson

  • Skagegård, Lars-Åke
  • Författaren, musikern, radiomannen Gösta Knutsson. – Uppsala : Konsultförlaget, 1995