Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Karl för sin katt: Gösta Knutsson som vi inte minns honom

  • Torell, Unn
  • Karl för sin katt : Gösta Knutsson som vi inte minns honom. – Uppsala : Uppsala Publishing House, 2008